Wat is een jaarverslag?

Een jaarverslag is een verslag wat bedrijven jaarlijks op laten stellen door een accountant. Het is in Nederland voor veel ondernemingen verplicht om jaarlijks een jaarverslag uit te brengen. Het is een externe verslaglegging voor derden. Bedrijven hebben vaak een hele hoop belangstellenden zoals aandeelhouders en banken die baat hebben bij deze informatiebron met daarin alle “ins en outs” van het desbetreffende bedrijf.

Een jaarrekening is dus een externe verslaggeving  van een onderneming welke is gericht op het informeren van de buitenwereld over de ontwikkeling binnen de onderneming. Het geeft informatie op financieel gebied en ook geeft een jaarverslag een goede beeldvorming van de onderneming.

In een jaarverslag wordt zowel verbaal als cijfermatig de relevante activiteiten van ondernemingen in het desbetreffende jaar in beeld gebracht. Daarom zien veel mensen een jaarverslag als een soort visitekaartje van de onderneming.